Kütuste hinnavõrdlus

 

Kütuste arvestuslikud kütteväärtused ja ligikaudne energiaühiku maksumus.
(keskmised hinnad veebruar 2012)

 
 
 Kütteväärtus         

   Tarbija hind                 
€/kWh
Põletamise kasutegur

Lõpphind tarbijale €/kWh
Maagaas      9,3 kWh/m3    0,535 €/m3 0,058 95-97% 0,059
Propaan    12,7 kWh/kg 1,255 €/kg 0,099 95-97% 0,102
Kütteõli    9,94 kWh/l   0,95 €/l 0,097 90-95% 0,103
Halupuu     800 kWh/m3      45 €/m3 0,056 70-80% 0,070
Pellet      4,8 kWh/kg      0,18 €/kg 0,038 85-90% 0,042
Puitbrikett      4,6 kWh/kg       0,18 €/kg 0,039 80% 0,043
Elekter         0,1 €/kWh 0,1   0,1