Firmast
Teenused
Liitumine
Kontakt
Kasulikku
Isikuandmete kaitse
Prindi Sisukaart
 
 
  Liitumine
 
 
 
Tegevused liitumiseks
 

 

Tegevused enne gaasipaigaldise ehitamist

Esita Dvigatel Gaas OÜ-le avaldus Tehniliste tingimuste saamiseks

 

Avalduses näita oma kontaktandmed, tarbimiskoha aadress, katastritunnus, soovitav võimsus ja/või hoone köetav pind ning soovitav tarbimise algus.

Saad kinnituse, kas Sinu soovitavas tarbimiskohas on tehniliselt võimalik liituda maagaasivõrguga

Tehniliste võimaluste olemasolul

a) esita  Liitumistaotlus  ja

b) sõlmi Liitumisleping

Dvigatel Gaas OÜ-ga *

 

Dvigatel Gaas OÜ esitab Liitumistingimused  ja sõlmime Liitumislepingu

Nüüd on sobiv aeg alustada projekteerimist.

Esita projekt kooskõlastuseks     Inspecta

 

 

Saad kinnituse, et projekt on koostatud vastavalt tehnilistele tingimustele ja “Küttegaasi ohutuse seadusele

Esita TKK poolt heakskiidetud projekt Dvigatel Gaas OÜ-le kooskõlastuseks

 

Pärast Dvigatel Gaas OÜ poolset kooskõlastust on projekt sobilik gaasisüsteemi väljaehitamiseks

Vali ehitaja, kes omab selleks vajalikku pädevust ja registreeringut**

 

Kontrolli ettevõtja registreeringut Majandustegevuse registrist (MTR)

 

Tegevused gaasipaigaldise valmimise järel

Esita valmis gaasipaigaldis kontrolliks TKK esindajale

 

TKK esindaja vormistab akti gaasipaigaldise vastavuse kohta

Esita meile teostusdokumentatsioon

 

Teostusdokumentatsioonis sisaldub:

a)      TKK akt

b)      Teostusjoonis (paberkandjal ja elektrooniliselt)

c)       Teatis gaasipaigaldise nõuetekohasuse kohta

Lepi kokku Dvigatel Gaas OÜ-ga gaasiarvesti plommimise ja gaasiavamise aeg ning sõlmi gaasi Tarbimisleping

 

Tehnilistele tingimustele vastava arvesti paigaldab paigaldise ehitaja.

 Ainult meie esindajal on õigus teostada gaasiarvesti plommimine ja gaasi avamine

 

* Dvigatel Gaas OÜ tagab sõlmitud liitumislepingu kohaselt gaasirõhu ja -kogused liitumispunkti(de)s 
  ** Dvigatel Gaas OÜ korraldab vastavalt sõlmitud liitumislepingule gaasitorustiku projekteerimise ja ehitamise kuni liitumispunkti(de)ni, mis on määratud liitumislepinguga

Gaasivõrguga liitumise kohta saab täpsemat informatsiooni ja konsultatsiooni Dvigatel Gaas OÜ üldtelefonil 6 191 390 või meili teel info@dvgaas.ee  

 

  

 
   
Copyright © Dvigatel Gaas OÜ